ZAMAT Lista wykonawców
Instytut Metali Nieżelaznych (Lider konsorcjum)
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Instytut Odlewnictwa
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych