ZAMAT Zarządzanie projektem

Kierownik Projektu

Na czele projektu stoi Kierownik Projektu (KP), którym jest Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych prof. Zbigniew Śmieszek

Komitet Sterujący

Do oceny prac konsorcjum powołuje się Komitet Sterujący (KS) w skład którego wchodzą: Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący KS
Do zadań KS należy: Spotkania Komitetu Sterującego będą się odbywały co kwartał i na żądanie KP, jego Zastępców lub innego członka KS. Na spotkaniach będą omawiane m.in. takie zagadnienia jak:

Kierownicy Obszarów

Kierownicy Obszarów (KO), wymienieni w zakładce "OBSZARY BADAWCZE"

Zespół Specjalistów Wspomagających

Do obsługi projektu w siedzibie każdego członka Konsorcjum działa powołany Zespół Specjalistów Wspomagających realizację Projektu (ZSW), w skład którego wchodzą m.in. specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. kosztów, specjalista ds. rozliczeń projektów, radca prawny, audytor wewnętrzny, tłumacz, specjalista ds. promocji, informatyk i inni wg potrzeb. Pracą każdego ZSW kieruje Koordynator ZSW.